POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformitățîi prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679. Ne propunem să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe bună-credința, etică, încredere și transparență.

Navigarea pe site-ul Best-Recruitment.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici de utilizare a site-ului.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor nostri și a celor care accesează site-ul Best-Recruitment.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Best-Recruitment.ro  se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Best-Recruitment.ro  operează.

Best-Recruitment.ro  dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

CINE SUNTEM?

Suntem Best-Recruitment.ro  cu sediul social în București, sector 2. Avem ca domeniul principal de activitate servicii HR, CAEN 7810-Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca (doar pe teritoriul Romaniei).

CE DATE PRELUCRAM?

Prelucrăm datele pe care ni le furnizați in mod direct, după acceptarea acestei politici prin consimțământ: nume, prenume, număr telefon, adresă e-mail precum și datele incluse în CV-urile transmise (nume, prenume, vârsta, date contact, domiciliu, poziţii ocupate anterior, studii).

CARE SUNT PRINCIPIILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR?

Best-Recruitment.ro  se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime, pe bază de consimțământ al persoanelor vizate;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

 • În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel:

Vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul recrutării, selecţiei şi plasării forţei de muncă. Ori de câte ori vom considera că un loc de muncă oferit de către un terț angajator se potrivește calităților dumneavoastră profesionale și vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele conținute în CV-ul/scrisoarea de intenție a dumneavoastră respectivului terț angajator. În cazul în care reprezentați un anagajator vă vom contacta ori de câte ori considerăm că avem un candidat apt să ocupe o poziție în cadrul societății angajatoare. Vor exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor care ar putea opta pentru un post în cadrul societății angajatoare.

 • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate doar în scopul pentru care s-a dat consimțământul, de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
 • În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Best-Recruitment.ro  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului Best-Recruitment.ro , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii Best-Recruitment.ro  privind protecția datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră numai în scopul precizat la solicitarea consimțământului , partenerilor sau clienților Best-Recruitment.ro  și/sau altor terți furnizori de servicii ai Best-Recruitment.ro .

Best-Recruitment.ro  a adoptat măsurile necesare pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Best-Recruitment.ro  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza sau este o cerință legală.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Best-Recruitment.ro  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, sau cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Best-Recruitment.ro  de a proceda în acest mod.

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastra, precum și ulterior Best-Recruitment.ro  poate păstra datele cu caracter personal furnizate de dvs.  pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți urmatoarele drepturi cu privire la datele personale pe care Best-Recruitment.ro  le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la date- Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe nici un fel de taxă. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor.
 2. Dreptul la rectificarea datelor- Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În acest caz, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării- Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta.
 1. Dreptul de opoziție- Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Best-Recruitment.ro .
 4. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Best-Recruitment.ro  le prelucrează prin adresarea unei cereri, cu precizarea expresa a solicitării și a scopului, către Best-Recruitment.ro. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Best-Recruitment.ro  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Best-Recruitment.ro  nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Best-Recruitment.ro  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Precizăm că site-ul Best-Recruitment.ro  nu transmite date personale către alte site-uri care au link-uri web în cadrul site-ul Best-Recruitment.ro.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Best-Recruitment.ro .

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

Vă vom trimite o notificare sau vom anunța pe site-ul Best-Recruitment.ro  după aplicarea de noi politici sau actualizarea prezentei politici, astfel încît să aveți posibilitatea de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Best-Recruitment.ro  dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii Best-Recruitment.ro  se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactațI la adresa de e-mail: office@Best-Recruitment.ro